Зареєстровані команди

ZEteam#2
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Martyniuk Vitalii Kulchytskii-Zuhailo Yurii Yarish Bohdan 08/04/2019 - 16:15
ZeTeam
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Morozov Mykola Synytsia Kostiantyn Moravskyi Roman 07/04/2019 - 15:23
VisimZeroTwo
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Karpliak Borys Karabas Yurii Pastushkov Alexander 06/04/2019 - 23:25
Computer eye
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Podoba Arsen Gordon Andriy Zhyhailo Yaroslav 06/04/2019 - 22:54
HelloWorld
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Lototskyi Danylo Voloshyn Marta Memetov Arsen 06/04/2019 - 22:42
Unity
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Yarkun Vitaliy Skorobreshchuk Serhii Shkoba Attila 06/04/2019 - 20:09
Phoenix
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Прізвище тренера Ім’я тренера Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Gultaichuk Roman Tropets Maksym Toch Rostyslav Tsymbal Yurii 05/04/2019 - 23:47
Gde zdes' JavaScript?
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Zityniuk Yurii Romanyshyn Alexander Oleksyuk Roman 05/04/2019 - 23:35
Bermuda_triangle
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Прізвище тренера Ім’я тренера Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Mudrak Andrii Tymchuk Taras Volianyk Mykola Tsymbal Yurii 05/04/2019 - 22:09
Satoshi Nakamoto
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Matskula Oleg Zhuk Anastasia Rehusevych Teodor 05/04/2019 - 21:33
Spring Team
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Slichnyi Sviatoslav Havdulskyi Roman Lehkyi Mykola 05/04/2019 - 18:21
cTKNULP_Lumberjacks
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Прізвище тренера Ім’я тренера Дата реєстрації
Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка" Syniavsky Yuriy Strogush Oleksandr Lyakh Ivan Yatsyk Yurii 05/04/2019 - 11:01
ZaOrdu
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Horodyskyi Yaroslav Tutyn Nazar Danylevych Ivan 05/04/2019 - 09:12
You Sure?
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Vovchak Bohdan Kozak Dmitry Kohut Oleksii 04/04/2019 - 23:55
Si+Plus
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Bubniy Danylo Mudryi Liubomyr Boiechko Volodymyr 04/04/2019 - 23:12
StandArt
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Seliverstova Valeriia Ilchyshyn Oleh Trakalo Maksym 04/04/2019 - 21:18
Sikoko-sikoko
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Kryshynets Mykhailo Lebid Yaroslav Khavrona Roman 03/04/2019 - 11:03
Volodya
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Kukharchuk Roman Volovyk Dmytro Pakizh Taras 02/04/2019 - 00:09
r0f1$¢rum311
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Bespoiasko Yevhenii Matviichuk Yevhenii Savelov Yevhenii 01/04/2019 - 23:42
NULPointer
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Natiahlyi Andrii Filipenko Mykhaylo-Ivan Tsiapka Severyn 01/04/2019 - 21:32
Edison's
Назва ВНЗ Прізвище 1 учасника Ім’я 1 учасника Прізвище 2 учасника Ім’я 2 учасника Прізвище 3 учасника Ім’я 3 учасника Дата реєстрації
Національний університет "Львівська політехніка" Petrovskiy Oleksandr Roman'chuk Maxym Yelechko Oleh 25/03/2019 - 22:43